banner1 banner2 banner3

XÂY CƠ HỘI
DỰNG THÀNH CÔNG

Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC THÁNG TIẾP THEO TẠI Chi nhánh Bình Dương


STT NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN LỚP HỌC PHÍ TÌNH TRẠNG ÐĂNG KÝ
01 Lớp Bếp Trưởng Điều Hành 6 – 9 tháng 01 -15/07/2017 NBT_K0085 24.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 31/07/2017 NBT _K0086
02 Lớp Bếp Trưởng Bếp Á 4 – 6 tháng 01 -15/07/2017 NBA _K0068 17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/07/2017 NBA _K0069
03 Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt 4 – 6 tháng 01 -16/07/2017 NBA _K0069 17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
17 – 31/07/2017 NBA _K0070
04 Lớp Bếp Trưởng Bếp Hoa 4 – 6 tháng 04-17-28/07/2017

NBH _ K0056

NBH _ K0057

17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
05 Lớp Bếp Trưởng Bếp Nhật 4 – 6 tháng 01 - 30/07/2017 NBN _K0074
NBN _K0075
20.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
06 Bếp Á Căn Bản 2 – 3 tháng 06-18-29/07/2017 ACB _ K0076
ACB _ K0077
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
07 Bếp Việt Căn Bản 2 – 3 tháng 05-15-27/07/2017 VCB_K0070
VCB _K0071
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
08 Pha Chế Tổng Hợp 1 tháng 01 – 15/07/2017 PCH_K0066 6.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 31/07/2017 PCH _K0067
09 Pha Chế Chuyên Nghiệp
(BARTENDER)
1,5 tháng 06-18-29/07/2017 PCN_K0054
PCN_K0055
12.000.000 NÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 Showmanship
(Biểu diễn pha chế)
1 tháng 04 – 14-28/07/2017 SMS_K0046
SMS_K0047
SMS_K0048
3.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
11 Bếp Trưởng Bếp Bánh 4 tháng 01 -15/07/2017 BTB _ K0068
BTB _ K0069
18.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 31/07/2017 BTB_ K0070
BTB _K0071
12 Bếp Bánh Cơ Bản 2 tháng 05-18-28/07/2017 BCB_K0063
BCB_K0064
BCB_K0065
9.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
13 Lớp Bánh Kem Chuyên Nghiệp 4 tháng 06-19-29/07/2017 KCN_K0056
KCN_K0057
KCN_K0058
16.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
14 Bánh Kem Căn Bản 1 tháng 04-15-27/07/2017 KCB_K0060
KCB_K0061
KCB_K0062
5.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
15 Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 3 tháng 01-15/07/2017 QTKS_K0069 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017 QTKS_K0070
16 Lễ Tân 3 tháng 01-15/07/2017 QTKS_K0067 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017 QTKS_K0068
17 Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng 3 tháng 01-15/07/2017 QTKS_K0066 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017 QTKS_K0067
STT NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN LỚP HỌC PHÍ TÌNH TRẠNG ÐĂNG KÝ
01 Lớp Bếp Trưởng Điều Hành 6 – 9 tháng 01 -09/08/2017 NBT _ K0094 24.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký

10 – 19/08/2017


20 – 31/08/2017

NBT _ K0095


NBT _ K0096

02 Lớp Bếp Trưởng Bếp Á 4 – 6 tháng 01 -09/08/2017 NBA _ K0077 17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 – 19/08/2017

20 – 31/08/2017

NBA _ K0078

NBA _ K0079

03 Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt 4 – 6 tháng 01 – 16/08/2017 NBV _ K0077
NBV _ K0078
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
17 – 31/08/2017 NBV _ K0079
NBV _ K0080
04 Lớp Bếp Trưởng Bếp Hoa 4 – 6 tháng 01 -12/08/2017
13 – 20/08/2017
21 – 31/08/2017
NBH _ K0064
NBH _ K0065
NBH _ K0066
 
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
05 Lớp Bếp Trưởng Bếp Nhật 4 – 6 tháng 01 - 30/08/2017 NBN _ K0080
NBN _ K0081
20.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
06 Bếp Á Căn Bản 2 – 3 tháng 03 – 12 -22 -30/08/2017 ACB _ K0081
ACB _ K0082
ACB _ K0083
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
07 Bếp Việt Căn Bản 2 – 3 tháng

03 – 12 -22 -30/08/2017

VCB_K0076
VCB _K0077
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
08 Pha Chế Tổng Hợp 1 tháng 01 – 17/08/2017 PCH _K0076
PCH _K0077
6.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
18 – 31/08/2017 PCH _K0078
PCH _K0079
09 Pha Chế Chuyên Nghiệp
(BARTENDER)
1,5 tháng 04-18-30/08/2017 PCN_K0060
PCN_K0061
12.000.000 NÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 Showmanship
(Biểu diễn pha chế)
1 tháng 04 – 14-29/08/2017 SMS_K0055
SMS_K0056
SMS_K0057
3.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
11 Bếp Trưởng Bếp Bánh 4 tháng 01 -17/08/2017 BTB _ K0078 18.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
18 – 31/08/2017

BTB_ K0079

12 Bếp Bánh Cơ Bản 2 tháng 05-18-30/08/2017 BCB_K0072
BCB_K0073
BCB_K0074
9.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
13 Lớp Bánh Kem Chuyên Nghiệp 4 tháng 04-17-31/08/2017 KCN_K0065
KCN_K0066
KCN_K0067
16.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
14 Bánh Kem Căn Bản 1 tháng 04-17-29/08/2017 KCB_K0069
KCB_K0070
KCB_K0071
5.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
15 Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 3 tháng 01-18/08/2017 QTKS _K0075 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
19 -31/08/2017 QTKS _K0076
16 Lễ Tân 3 tháng 01-17/08/2017 QTKS _K0073 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017

QTKS _K0074

17 Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng 3 tháng 01-18/08/2017 QTKS _K0072 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
19 -31/08/2017 QTKS _K0073

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đội Ngũ Giảng Viên

Đào Tạo Bếp Vàng

Trường Đào tạo Bếp Vàng-
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 0906 939 388 - 0919 891 298 - 0982 891 298