banner1 banner2 banner3

XÂY CƠ HỘI
DỰNG THÀNH CÔNG

Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC THÁNG TIẾP THEO TẠI Chi nhánh Đồng Nai

STT NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN LỚP HỌC PHÍ TÌNH TRẠNG ÐĂNG KÝ
01 Lớp Bếp Trưởng Điều Hành 6 – 9 tháng 01 -15/07/2017 NBT _K0081
NBT _K0082
24.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 31/07/2017 NBT _K0083
NBT _K0084
02 Lớp Bếp Trưởng Bếp Á 4 – 6 tháng 01 -15/07/2017 NBA _K0064
NBA _K0065
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 30/07/2017 NBA _K0066
NBA _K0067
03 Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt 4 – 6 tháng 01 -16/07/2017 NBA _K0065
NBA _K0066
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
17 – 31/07/2017 NBA _K0067
NBA _K0068
04 Lớp Bếp Trưởng Bếp Hoa 4 – 6 tháng 01 -11/07/2017
12 – 20/07/2017
21 – 31/07/2017
NBH_K0053
NBH _ K0054
NBH _ K0055
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
05 Lớp Bếp Trưởng Bếp Nhật 4 – 6 tháng 01 – 30/07/2017 NBN _ K0072
NBN _ K0073
20.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
06 Bếp Á Căn Bản 2 – 3 tháng 03 – 10 -19 -29/07/2017 ACB _ K0073
ACB_K0074
ACB _ K0075
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
07 Bếp Việt Căn Bản 2 – 3 tháng 01-12-22-29/07/2017 VCB_K0068
VCB _K0069
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
08 Pha Chế Tổng Hợp 1 tháng 01 – 15/07/2017 PCH _K0062
PCH _K0063
6.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 31/07/2017 PCH_K0064
PCH_K0065
09 Pha Chế Chuyên Nghiệp
(BARTENDER)
1,5 tháng 03-18-29/07/2017 PCN_K0052
PCN_K0053
12.000.000 NÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 Showmanship
(Biểu diễn pha chế)
1 tháng 04 – 14-28/07/2017 SMS_K0043
SMS_K0044
SMS_K0045
3.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
11 Bếp Trưởng Bếp Bánh 4 tháng 01 -15/07/2017

BTB _K0064

BTB _K0065

18.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 – 31/07/2017

BTB_ K0066

BTB _K0067

12 Bếp Bánh Cơ Bản 2 tháng 05-18-28/07/2017 BCB_K0060
BCB_K0061
BCB_K0062
9.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
13 Lớp Bánh Kem Chuyên Nghiệp 4 tháng 06-19-29/07/2017 KCN_K0053
KCN_K0054
KCN_K0055
16.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
14 Bánh Kem Căn Bản 1 tháng 04-15-27/07/2017 KCB_K0057
KCB_K0058
KCB_K0059
5.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
15 Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 3 tháng 01-15/07/2017 QTKS_K0067 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017 QTKS_K0068
16 Lễ Tân 3 tháng 01-15/07/2017 QTKS_K0065 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017 QTKS_K0066
17 Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng 3 tháng 01-15/07/2017 QTKS_K0064 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017 QTKS_K0065
STT NGÀNH THỜI GIAN ĐÀO TẠO NGÀY KHAI GIẢNG DỰ KIẾN LỚP HỌC PHÍ TÌNH TRẠNG ÐĂNG KÝ
01 Lớp Bếp Trưởng Điều Hành 6 – 9 tháng 01 -09/08/2017 NBT _ K0091 24.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký

10 – 19/08/2017


20 – 31/08/2017

NBT _ K0092


NBT _ K0093

02 Lớp Bếp Trưởng Bếp Á 4 – 6 tháng 01 -09/08/2017 NBA _ K0074 17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 – 19/08/2017

20 – 31/08/2017

NBA _ K0075

NBA _ K0076

03 Lớp Bếp Trưởng Bếp Việt 4 – 6 tháng 01 – 16/08/2017 NBV _ K0075
NBV _ K0076
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
17 – 31/08/2017 NBV _ K0077
NBV _ K0078
04 Lớp Bếp Trưởng Bếp Hoa 4 – 6 tháng 01 -12/08/2017
13 – 20/08/2017
21 – 31/08/2017
NBH _ K0061
NBH _ K0062
NBH _ K0063
 
17.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
05 Lớp Bếp Trưởng Bếp Nhật 4 – 6 tháng 01 - 30/08/2017 NBN _ K0078
NBN _ K0079
20.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
06 Bếp Á Căn Bản 2 – 3 tháng 03 – 12 -22 -30/08/2017 ACB _ K0078
ACB _ K0079
ACB _ K0080
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
07 Bếp Việt Căn Bản 2 – 3 tháng

03 – 12 -22 -30/08/2017

VCB_K0074
VCB _K0075
10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
08 Pha Chế Tổng Hợp 1 tháng 01 – 17/08/2017 PCH _K0072
PCH _K0073
6.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
18 – 31/08/2017 PCH _K0074
PCH _K0075
09 Pha Chế Chuyên Nghiệp
(BARTENDER)
1,5 tháng 04-18-30/08/2017 PCN_K0058
PCN_K0059
12.000.000 NÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
10 Showmanship
(Biểu diễn pha chế)
1 tháng 04 – 14-29/08/2017 SMS_K0052
SMS_K0053
SMS_K0054
3.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
11 Bếp Trưởng Bếp Bánh 4 tháng 01 -17/08/2017 BTB _K0076 18.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
18 – 31/08/2017

BTB_ K0077

12 Bếp Bánh Cơ Bản 2 tháng 05-18-30/08/2017 BCB_K0069
BCB_K0070
BCB_K0071
9.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
13 Lớp Bánh Kem Chuyên Nghiệp 4 tháng 04-17-31/08/2017 KCN_K0062
KCN_K0063
KCN_K0064
16.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
14 Bánh Kem Căn Bản 1 tháng 04-17-29/08/2017 KCB_K0066
KCB_K0067
KCB_K0068
5.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
15 Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn 3 tháng 01-18/08/2017 QTKS _K0073 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
19 -31/08/2017 QTKS _K0074
16 Lễ Tân 3 tháng 01-17/08/2017 QTKS _K0071 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
16 -31/07/2017

QTKS _K0072

17 Nghiệp Vụ Phục Vụ Phòng 3 tháng 01-18/08/2017 QTKS _K0070 10.000.000 VNÐ Đang chiêu sinh Đăng ký
19 -31/08/2017 QTKS _K0071

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Đội Ngũ Giảng Viên

Đào Tạo Bếp Vàng

Trường Đào tạo Bếp Vàng-
LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 0906 939 388 - 0919 891 298 - 0982 891 298